Metoda Chopina & Neuhausa...

Motto: Nie wszystkie umysły ludzkie zgadzają się na to samo. Każdy swoją własną, odrębną drogą zbliża się do mądrości.

Erazm z Rotterdamu w liście do Andrzeja Krzyckiego z 1 września 1530

Istnieje wprawdzie niemało notatek i zapisków dotyczących chopinowskiego, doprawdy niezwykłego sposobu nauczania gry na fortepianie – są one jednak rozsiane w setkach artykułów i książek. W dodatku, zarówno publikacje starsze, których autorami byli uczniowie Chopina, jak nowsze – pisane w przeważającej większości przez historyków lub teoretyków muzyki, niemal w ogóle nie poruszają problemów, które po gruntownej analizie Szkiców do Metody Chopina dokonanej z punktu widzenia również czystopraktycznych potrzeb współczesnej pianistyki trzeba uznać za najważniejsze!

Przełom w rozumieniu Metody Chopina dokonał się dopiero dzięki niezwykłej intuicji pedagogicznej Prof. Harry Neuhausa, bodaj największego nauczyciela fortepianu XX wieku, który nie tylko w pełni zastosował chopinowskie zalecenia w praktyce, ale opisując własne doświadczenia pedagogiczne (Sztuka pianistyczna, PWM, 1970) przedstawił chopinowską ideę w zupełnie nowym świetle.

Wprowadzenie w życie zasad pracy nad techniką pianistyczną sformułowanych przez Prof. Neuhausa na podstawie Metody Chopina sprawia, że fortepian staje się instrumentem zdecydowanie łatwiejszym do opanowania i mającym daleko większe możliwości wyrazowe niż się powszechnie sądzi.

System, który po rozważeniu wyżej opisanych okoliczności określam mianem Metody Chopina-Neuhausa, chcę gorąco polecić zarówno muzykom zajmującym się tzw. muzyką klasyczną, jak wszystkim, którzy pragną grać na fortepianie na wysokim profesjonalnym poziomie uprawiając inne gatunki muzyki. Zrozumienie zasad Metody z pewnością wyzwoli pianistów, którzy pragną i szukają takiego wyzwolenia, z wielu hamujących ich rozwój wyobrażeń i nawyków.

Być może nie dla wszystkich będzie to łatwe od razu; ponieważ jednak zastosowanie praktycznych i prostych wskazówek Metody natychmiastowo powoduje wyraźnie odczuwalne i trwale pozytywne skutki – gorąco zachęcam do podjęcia doprawdy niewielkiego wysiłku związanego z jej poznawaniem.

S. K.

 

Aktualizacja: 2007-02-21