.

          image002.gif    image004

KIELCE 2015

 

image005   image006   image007   

 

 

Uwaga, uwaga!


W rezultacie natrafienia na - w sumie - "najgłębiej ludzkie" przeszkody natury "psychologiczno-administracyjnej" (możemy to sobie najzupełniej dowolnie interpretować;  każdy ma SWOJEGO PRZYJACIELA...!) nasze Letnie Kursy Pianistyczne po 13-tu pięknych latach przechodzą na wyłączny użytek Historii, która - jak wiadomo - jest najdoskonalszą Nauczycielką Sztuki Życia...


Oznacza to w praktyce, że żadnej XIV Edycji, Anno 2015 ani żadnej innej także już PO PROSTU, ZWYCZAJNIE nie będzie. Przeszkody, jakie nam znienacka przed nosem wyrosły znacznie przewyższają to, z czym niegdyś spotkaliśmy się w Olsztynie, a potem - równie nagle i równie dziwnie - w Rzeszowie.

 

Na nic sie nie uskarżam  i niczego nie mam nikomu "za złe", ale zwyczajnie - poziom komercjalizacji, na który musielibyśmy się wspiąć, daleko wykracza  poza nasze wyobrażenia o misji, o jakiej do tej pory myśleliśmy, że JĄ wypełniamy... 


Będę mieć do Was jeszcze kilka próśb..., ale O TYM, bodaj chwilkę POTEM... Sprawa jest zbyt świeża. 


Najserdeczniej pozdrawiam i Życzę Wszystkim Wszelkiej Pomyślności...!

 

Wasz - Stefan Kutrzeba

 

http://www.pianoeu.com/indexin.html

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: kieleckie Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina,  Szkoły Muzyczne I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach, Towarzystwo im. J. Hofmanna we Wrocławiu oraz Towarzystwo Muzyczne im. T. Leszetyckiego w Warszawie - 

 

Zapraszają uczniów i studentów klas fortepianu do udziału w

XIV Międzynarodowych Warsztatach-Kursach Pianistycznych im. Teodora Leszetyckiego

'Idea-Obraz-Technika' - Kielce 2015

 

 

Lokalizacja: ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12 (mapka).

Termin: 7 - 15 lipca 2015.  

Wykładowcy-pianiści:

Pani Olga Łazarska – Kraków, Pani Oksana Rapita – Lwów/Ukraina, Pan Artur Jaroń - Kielce, Pan Stefan Kutrzeba - Kielce, Pan Grzegorz Niemczuk – Tychy, Pan Michał Szczepański - Wrocław.

 

W bieżącym, 2015 roku Gościem Specjalnym naszych Warsztatów w cyklu PREZENTUJEMY MŁODĄ POLSKĄ PIANISTYKĘ  będzie fascynujący pianista – solista i kameralista z AM w Katowicach:

Niestety – nie będzie…

 

szczepkoncz2.jpg

 

Szczepan KOŃCZAL

 

 

image010

   

Uwaga!

 

Zakwaterowanie: w roku 2015 Goście i Uczestnicy Warsztatów zostaną zakwaterowani w Internacie PLSP położonym przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 18, w odległości ok. 1 kilometra od siedziby ZPSM; aneksy kuchenne, dostęp do Internetu, korzystamy z lodówki i TV, ogólnie miły standard. W https://maps.google.pl/ prosimy wpisać: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 18, 25-314 Kielce – i wynik będzie bez dwóch zdań OK.  Natomiast śniadania, obiady i kolacje otrzymamy, jak dotychczas – w bufecie szkolnym (w budynku ZSPM im. L. Różyckiego). Szczegółowe informacje dotyczące transportu oraz innych spraw organizacyjnych zostaną przesłane do każdego Uczestnika drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 16 czerwca 2015 wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do udziału w Warsztatach.

 

Koszt udziału w Warsztatach, Kielce-2015:

a) Uczestnictwo czynne – wariant podstawowy: 999,00 zł; gwarantujemy: 5 lekcji indywidualnych po 45 minut, 3 spotkania grupowe po 45 minut (Workshop –  metodyka samodzielnej pracy nad techniką gry), wolny wstęp na wszystkie zajęcia i koncerty, udział we wspólnej wycieczce, dostęp do ćwiczeniówek (minimum 3 godziny dziennie; sale do ćwiczeń w znacznym procencie są wyposażone w fortepiany); zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja). Uczestnik może aplikować o wykupienie większej ilość godzin zajęć indywidualnych; realizacja takich próśb będzie jednak uzależniona od możliwości czasowych naszych wykładowców. Zainteresowanych prosimy o podawanie stosownych informacji w zgłoszeniu. Podwyższony standard zakwaterowania – dopłata od osoby 120 zł/kurs. Zakwaterowanie Lux – dopłata od osoby 280 zł/kurs.

b) Uczestnictwo bierne dla osób spoza Kielc i regionu oraz pobyt Rodzica lub Opiekuna uczestnika niepełnoletniego: 520,00 zł. Gwarantujemy: wstęp na wszystkie zajęcia i koncerty, zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Uczestnik bierny może starać się o wykupienie pewnej ilości godzin zajęć indywidualnych; realizacja takich próśb – również – będzie jednak uzależniona od możliwości czasowych naszych wykładowców. Zainteresowanych prosimy o podawanie stosownych informacji w zgłoszeniu.

c) Uczestnictwo bierne dla uczniów i studentów klas fortepianu oraz ich Rodziców i Pedagogów, gdy nie potrzebują noclegu i/lub  wyżywienia – zero opłat; wstęp wolny. Zapraszamy!

d) Uczestnictwo czynne bez korzystania z noclegów i wyżywienia:  500,00 zł; 5 godzin zajęć indywidualnych oraz 3 godziny zajęć w małych grupach (max. 7 osób), prawo do ćwiczeniówki i biernego uczestnictwa we wszystkich zajęciach warsztatowych.  

e) Istnieje możliwość uczestnictwa także w niepełnym wymiarze zajęć kursowych lub w indywidualnie zmodyfikowanej formie, np. bez noclegów, z niepełnym wyżywieniem itp. W takim przypadku odpłatność będzie kalkulowana proporcjonalnie, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie konkretnych propozycji telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.

f) Uczniowie ZPSM w Kielcach otrzymują 15% zniżki od wszelkich opłat kursowych.

 

    Uwaga!

Ewentualne noclegi przed rozpoczęciem kursu (6/7 lipca) lub/oraz po terminie jego zakończenia (15/16 lipca) będą rozliczane oddzielnie. Koszt takiego  noclegu oraz informacja o jego MOŻLIWOŚCI zostaną podane w piśmie potwierdzającym ostateczne wpisanie zgłaszającej się osoby na listę Uczestników Warsztatów; zostanie ono przesłane wszystkim zainteresowanym pocztą elektroniczną (e-mail) najpóźniej w dniu 16 czerwca 2015. PROSIMY O ZGŁASZANIE ZAINTERESOWANIA TYMI NOCLEGAMI z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

- przez cały czas trwania Warsztatów w budynku Szkół czynny będzie bufet, w którym zawsze będzie można miło spędzić czas przerwy w zajęciach, spotkać się ze znajomymi, zaspokoić mniejszy lub większy apetyt za godziwą cenę, wypić wyjątkowo dobrą kawę lub herbatę, zjeść loda (a jakże...!) itd.

- Podobnie, jak zawsze w przeszłości, wszystko – co dotyczy organizacji Warsztatów, z wyłączeniem cen, które i tak są sprowadzone do absolutnego netto-netto poziomu, może podlegać modyfikacji; Chopin zawsze był zdania, że flexibility  jest wartością, bez której żadna wirtuozeria nie ma nawet najmniejszej szansy by się narodzić i uformować...

 

 

image011

Siedziba kieleckich Szkół Muzycznych.

 

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (formularz) w terminie do dnia 15. czerwca 2015 na adres pianoart@interia.pl tego samego dnia lista zostanie zamknięta i najpóźniej 16. czerwca 2015 uczestnicy lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni (via email) o zakwalifikowaniu do udziału w Warsztatach.

 

Prosimy nie wpłacać żadnych pieniędzy przed otrzymaniem informacji o wpisaniu zgłaszającej się osoby na listę Uczestników! Opłaty za Kurs będą mogły być wnoszone albo bezpośrednio – za pokwitowaniem – po przyjeździe do Kielc albo przelewem na konto, którego numer zostanie podany w elektronicznej informacji w dniu 16.6.2015.

 

 

image013  image015

 

image017  image019

 

Kieleckie „wizytówki” to: Pałac Biskupów Krakowskich (Muzeum Narodowe), kilka super-Galerii handlowych i nowoczesny stadion „Korony”, ale także nowy budynek Filharmonii Świętokrzyskiej, Targi-Kielce i kilka sztucznych jezior znakomicie sprzyjających rekreacji latem. Warto zajrzeć na ul. Sienkiewicza, przejść na Starówkę, a może i pojechać do Bartka? 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQMOWLaAuuCb0xehScRRkhvgaL0v6_DxCi2odOp4i2VpDFz3hT                                                                             

 

Kielce są chyba jedynym miastem w Polsce, w którym można pomyśleć TAK i zrealizować pomysł postawienia TAKiego pomnika, jak ów – co stoi przed KCK... 

 

To miasto wyjątkowe: odwiedź je! WELCOME!

 

Informacje, zapytania:

 

a) elektronicznie - mszczep@box43.pl  (M. Szczepański) oraz pianoart@interia.pl (S. Kutrzeba).

b) telefonicznie, nr  601 837 549 (M. Szczepański) oraz nr 790 561 583 (S. Kutrzeba)

Prosimy o zgłaszanie chęci ewentualnego wystąpienia z półrecitalem lub recitalem. Do udziału w Warsztatach zapraszamy także duety fortepianowe oraz wszelkiego typu zespoły kameralne z udziałem fortepianu. W przypadku pojawiania się zgłoszeń Osób zainteresowanych taką formą pracy przedstawimy indywidualnie skalkulowaną propozycję opłaty za udział zespołu kameralnego (np. duet fortepianowy) w Warsztatach.

Nie przewidujemy żadnych ograniczeń wiekowych dla Uczestników; doświadczenia lat ubiegłych dowiodły, że nie ilość lat nauki liczy się najbardziej, a talent i charakter...

  Stypendium im. Prof. J. Butorowej

- corocznie jeden z Uczestników jest wyróżniany przez otrzymanie Stypendium im. Prof. Janiny Butor w formie prawa do bezpłatnego uczestnictwa w Warsztatach odbywających się w roku następnym.

Za rok 2007 Stypendium to zostało przyznane Radosławie Jasik. W latach poprzednich laureatkami Stypendium były: Aleksandra Jabłczyńska oraz Natalia Lentas, a także Julia Kociuban i Jagoda Żulichowska. Za rok 2008 Stypendium zostało przyznane Łukaszowi Chrzęszczykowi, w roku 2009 – Tomaszowi Zającowi. Za rok 2010 stypendium otrzymał Lin Xiumin z Singapuru, w roku 2011 – Szymon Nehring, za rok 2012 – Klara Kraj, za rok 2013 – Jakub Kuszlik, a w 2014 – Yaroslav Molochnyh z Ukrainy.

Kryteria przyznawania Stypendium są następujące, oceniamy: wyniki osiągane w pracy nad muzyką przy fortepianie, postawę w trakcie trwania Warsztatów oraz, generalnie –  pracowitość, muzykalność, twórczy – pozytywny stosunek do życia, koleżeństwo, bezinteresowność, humanitaryzm...

W ramach Warsztatów wzorem lat ubiegłych będzie prowadzone Seminarium Pedagogiczne dla nauczycieli fortepianu. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy Warsztatów oraz Seminarium otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania nagrań audio i video oraz fotografowanie podczas całego czasu trwania Warsztatów – wyłącznie w celu dokumentowania ich przebiegu oraz ewentualnej promocji.

  Lokalizacja Warsztatów stwarza doskonałe warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego. W programie Warsztatów, podobnie jak w latach poprzednich, przewidziana jest wspólna wycieczka. Czas wolny – wypełniamy przede wszystkim ćwiczeniem, ale także rozmowami, dyskusjami, spacerami, słuchaniem muzyki, uprawianiem sportu itd.

 

 

image020

 

 

Wybierz najkorzystniejszy wariant podróży korzystając z Via Michelin.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

image010

 

Jesteśmy też tutaj:  fblog.jpg

 

 

image021 Informacje i fotki z poprzednich kursów | Neuhaus | Metoda Chopina | English  | Site Map | 

 

 

logo3

 

 

Aktualizacja: 2015-05-30.