image004

KIELCE 2017

 

image005   image006   image007   

 

 

Uwaga, uwaga!


Wracamy do pracy: w roku 2017 Warsztaty się wreszcie odbędą! "Najgłębiej ludzkie przeszkody natury psychologiczno-administracyjnej" mamy z głowy i nasze Letnie Kursy Pianistyczne po 2 latach pięknej przerwy zamiast przejść na wyłączny użytek Historii, która - jak wiadomo - jest najdoskonalszą Nauczycielką Sztuki Życia, na powrót będą przez swą zdrową aktywność wspomagały tych, którzy takiej pomocy istotnie potrzebują.


Oznacza to w praktyce, że XIV Edycja, Anno 2017, po prostu będzie realizowana.

 

INFORMACJA o Warsztatach Anno 2017

 

 

Lokalizacja: ZPSM Kielce, ul. Wojewódzka 12

Termin: 29.06.2017 – 9. 07. 2017

Wyżywienie: ZPSM Kielce, ul. Wojewódzka 12 (opcjonalnie: we własnym zakresie)

Noclegi:  FILON, Dom Studenta PŚ, Al. Tysiąclecia 17. Wszystkie pokoje 2-osobowe z łazienką.

 

Pedagodzy: 

 

- Olga Łazarska

- Oksana Rapita

- Michał Szczepański

- Stefan Kutrzeba

 

Koszty:

a) pełne uczestnictwo aktywne – 7 lekcji x 45 minut, wolny wstęp na wszystkie zajęcia do wszystkich Pedagogów, korzystanie z sal do ćwiczeń, wolny wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące; do tego -  noclegi i pełne wyżywienie (bufet w budynku ZPSM; 3 posiłki dziennie) wraz z opłatą administracyjną z tytułu korzystania z bazy szkolnej, instrumentów, prądu i wody oraz środków czystości – 1400,00 zł.  Uwaga! Koszt Kursu bez noclegów i wyżywienia – 700,00 zł.

 

b)  Opłata za Osobę towarzyszącą/Uczestnictwo pasywne (wszystko jak wyżej oprócz prawa do lekcji indywidualnych i do korzystania z ćwiczeniówek) – 700,00 zł.

 

c) Bierzemy pod uwagę możliwość elastycznej modyfikacji warunków finansowych w sensie zmiany np. ilości zajęć lub skrócenia czasu pobytu na Warsztatach. Jednak – to wszystko pod warunkiem istnienie realnych możliwości spełnienia próśb i postulatów Uczestników oraz Osób im towarzyszącym.

 

Ta informacja będzie systematycznie uzupełniana. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości serdecznie prosimy o telefon (+48 790 561 583) lub email  (pianoart@interia.pl).


Najserdeczniej pozdrawiam i Życzę Wszystkim Wszelkiej Pomyślności...!

 

Wasz - Stefan Kutrzeba

 

https://web.facebook.com/pianistyka/ - oto nasz drugi adres. Tam szukajcie informacji  i przez tę Fcb stronę kontaktujmy się ze sobą! Bardzo proszę i z góry pięknie dziękuję!

 

Do miłego zobaczenia! 

 

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (formularz) w terminie do dnia 21. czerwca 2017 na adres pianoart@interia.pl tego samego dnia lista zostanie zamknięta i najpóźniej 21. czerwca 2017 uczestnicy lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni (via email) o zakwalifikowaniu do udziału w Warsztatach.

 

Prosimy nie wpłacać żadnych pieniędzy przed otrzymaniem informacji o wpisaniu zgłaszającej się osoby na listę Uczestników! Opłaty za Kurs będą mogły być wnoszone albo bezpośrednio – za pokwitowaniem – po przyjeździe do Kielc albo przelewem na konto, którego numer zostanie podany w elektronicznej informacji w dniu 21.6.2017.

 

 

image013  image015

 

image017  image019

 

Kieleckie „wizytówki” to: Pałac Biskupów Krakowskich (Muzeum Narodowe), kilka super-Galerii handlowych i nowoczesny stadion „Korony”, ale także nowy budynek Filharmonii Świętokrzyskiej, Targi-Kielce i kilka sztucznych jezior znakomicie sprzyjających rekreacji latem. Warto zajrzeć na ul. Sienkiewicza, przejść na Starówkę, a może i pojechać do Bartka? 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQMOWLaAuuCb0xehScRRkhvgaL0v6_DxCi2odOp4i2VpDFz3hT                                                                             

 

Prosimy o zgłaszanie chęci ewentualnego wystąpienia z półrecitalem lub recitalem. Do udziału w Warsztatach zapraszamy także duety fortepianowe oraz wszelkiego typu zespoły kameralne z udziałem fortepianu. W przypadku pojawiania się zgłoszeń Osób zainteresowanych taką formą pracy przedstawimy indywidualnie skalkulowaną propozycję opłaty za udział zespołu kameralnego (np. duet fortepianowy) w Warsztatach.

Nie przewidujemy żadnych ograniczeń wiekowych dla Uczestników; doświadczenia lat ubiegłych dowiodły, że nie ilość lat nauki liczy się najbardziej, a talent i charakter...

  Stypendium im. Prof. J. Butorowej

- corocznie jeden z Uczestników jest wyróżniany przez otrzymanie Stypendium im. Prof. Janiny Butor w formie prawa do bezpłatnego uczestnictwa w Warsztatach odbywających się w roku następnym.

Za rok 2007 Stypendium to zostało przyznane Radosławie Jasik. W latach poprzednich laureatkami Stypendium były: Aleksandra Jabłczyńska oraz Natalia Lentas, a także Julia Kociuban i Jagoda Żulichowska. Za rok 2008 Stypendium zostało przyznane Łukaszowi Chrzęszczykowi, w roku 2009 – Tomaszowi Zającowi. Za rok 2010 stypendium otrzymał Lin Xiumin z Singapuru, w roku 2011 – Szymon Nehring, za rok 2012 – Klara Kraj, za rok 2013 – Jakub Kuszlik, a w 2014 – Yaroslav Molochnyh z Ukrainy.

Kryteria przyznawania Stypendium są następujące, oceniamy: wyniki osiągane w pracy nad muzyką przy fortepianie, postawę w trakcie trwania Warsztatów oraz, generalnie –  pracowitość, muzykalność, twórczy – pozytywny stosunek do życia, koleżeństwo, bezinteresowność, humanitaryzm...

W ramach Warsztatów wzorem lat ubiegłych będzie prowadzone Seminarium Pedagogiczne dla nauczycieli fortepianu. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy Warsztatów oraz Seminarium otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania nagrań audio i video oraz fotografowanie podczas całego czasu trwania Warsztatów – wyłącznie w celu dokumentowania ich przebiegu oraz ewentualnej promocji.

  Lokalizacja Warsztatów stwarza doskonałe warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego. W programie Warsztatów, podobnie jak w latach poprzednich, przewidziana jest wspólna wycieczka. Czas wolny – wypełniamy przede wszystkim ćwiczeniem, ale także rozmowami, dyskusjami, spacerami, słuchaniem muzyki, uprawianiem sportu itd.

 

image020

 

 

Wybierz najkorzystniejszy wariant podróży korzystając z Via Michelin.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

*      Informacje i fotki z poprzednich kursów | Neuhaus | Metoda Chopina | English  | Site Map | 

 

 

 

 

Aktualizacja: 2017-04-13.