image004

KIELCE 2018

 

image005   image006   image007   

 

 

Uwaga, uwaga!


Wracamy do pracy: w roku 2018 Warsztaty się wreszcie odbędą! Przeszkody natury psychologiczno-administracyjnej mamy w pewnym sensie z głowy i nasze Letnie Kursy Pianistyczne po paru latach pięknej przerwy zamiast przejść na wyłączny użytek Historii, która - jak wiadomo - jest najdoskonalszą Nauczycielką Sztuki Życia, na powrót będą wspomagały tych, którzy takiej pomocy istotnie potrzebują.


Oznacza to w praktyce, że XIV Edycja, Anno 2018, jednak będzie realizowana – jednak, przejściowo – w nieco zmienionej formule…

 

Współorganizatorami projektu w roku bieżącym są – Instytut Edukacji Muzycznej UJK oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. Fryderyka Chopina w Kielcach.

 

INFORMACJA o Warsztatach 2018

 

 

Lokalizacja: Instytut Edukacji Muzycznej UJK ul. Mickiewicza 3, Kielce.

 

Termin: 2.07.2017 – 7. 07. 2018

 

Wyżywienie: we własnym zakresie (w odległości 100 – 300 metrów od Instytutu znajduje się kilka nawet bardzo eleganckich punktów zbiorowego żywienia).

 

Sugerowane noclegi:  FILON, Dom Studenta PŚ, Al. Tysiąclecia 17. Wszystkie pokoje 2-osobowe z łazienką; możemy pomóc w kontaktach z DS Filon.

 

W bieżącym roku zamiast tradycyjnych Warsztatów proponujemy zajęcia  bardzo podobnego charakteru – jednak, tym razem, w ramach

 

AKADEMII METODY CHOPINA

 

Stąd: jedynym prowadzącym zajęcia indywidualne (typowo warsztatowe) i zbiorowe (seminarium i wykłady) będzie  -   Stefan Kutrzeba

 

Koszty:

 

a) pełne uczestnictwo aktywne – 5 lekcji x 60 minut, wolny wstęp na wszystkie inne zajęcia, korzystanie z sal do ćwiczeń, wolny wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące; udział w opłacie administracyjnej z tytułu korzystania z bazy lokalowej, instrumentów, prądu i wody oraz środków czystości – łącznie – 600,00 zł.

 

b)  Opłata za ewentualny udział Osoby towarzyszącej – czyli uczestnictwo pasywne (wszystko jak wyżej oprócz prawa do lekcji indywidualnych i do korzystania z ćwiczeniówek) – 200,00 zł.

 

c) Bierzemy pod uwagę możliwość elastycznej modyfikacji warunków finansowych w sensie zmiany np. ilości zajęć lub skrócenia czasu pobytu na Warsztatach. Jednak – to wszystko pod warunkiem zaistnienia realnych możliwości spełnienia próśb i postulatów Uczestników oraz Osób im towarzyszących.

 

UWAGA! Ta informacja będzie systematycznie uzupełniana. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości serdecznie prosimy o telefon (+48 790 561 583) lub email  (pianoart@interia.pl).


Najserdeczniej pozdrawiam i Życzę Wszelkiej Pomyślności...!

 

 - Stefan Kutrzeba

 

 

UWAGA!

 

https://web.facebook.com/pianistyka/ - to nasz drugi adres. Tam szukajcie dodatkowych informacji i przez tę Stronę kontaktujmy się ze sobą! Bardzo proszę i z góry pięknie dziękuję!

 

Do miłego zobaczenia! 

 

                                            -   S.K.

 

 

*  *  *

 

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną w terminie do dnia 21. czerwca 2018 na adres pianoart@interia.pl tego samego dnia lista zostanie zamknięta i najpóźniej 22. czerwca 2018 uczestnicy lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni (via email) o zakwalifikowaniu do udziału w Warsztatach.

 

Prosimy o przekazywanie nam na adres pianoart@interia.pl wszelkich możliwych i niemożliwych nagrań, plików audio etc, które mogą stać się rdzeniem naszych materiałów dokumentujących historię naszej Akademii Metody Chopina. Z góry – Najserdeczniejsze Podziękowania! 

 

Prosimy nie wpłacać żadnych pieniędzy przed otrzymaniem informacji o wpisaniu zgłaszającej się osoby na listę Uczestników! Opłaty za Kurs będą mogły być wnoszone albo bezpośrednio – za pokwitowaniem KP –  po przyjeździe do Kielc albo przelewem na konto, którego numer zostanie podany w elektronicznej informacji w dniu 22.6.2018.

 

 

 

 

 

Kieleckie „wizytówki” to: Pałac Biskupów Krakowskich (Muzeum Narodowe), kilka super-Galerii handlowych i nowoczesny stadion „Korony”, ale także nowy budynek Filharmonii Świętokrzyskiej, Targi-Kielce i kilka sztucznych jezior znakomicie sprzyjających rekreacji latem. Warto zajrzeć na ul. Sienkiewicza, przejść na Starówkę, a może i pojechać do Bartka? 

 

                                                                              

 

Prosimy o zgłaszanie chęci ewentualnego wystąpienia z półrecitalem lub recitalem. Do udziału w Warsztatach zapraszamy także duety fortepianowe oraz wszelkiego typu zespoły kameralne z udziałem fortepianu. W przypadku pojawiania się zgłoszeń Osób zainteresowanych taką formą pracy przedstawimy indywidualnie skalkulowaną propozycję opłaty za udział zespołu kameralnego (np. duet fortepianowy) w Warsztatach.

Nie przewidujemy żadnych ograniczeń wiekowych dla Uczestników; doświadczenia lat ubiegłych dowiodły, że nie ilość lat nauki liczy się najbardziej, a talent i charakter...

W ramach Akademii wzorem lat ubiegłych będzie prowadzone Seminarium Pedagogiczne dla nauczycieli fortepianu. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy Warsztatów oraz Seminarium otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania nagrań audio i video oraz fotografowanie podczas całego czasu trwania Warsztatów – wyłącznie w celu dokumentowania ich przebiegu oraz ewentualnej promocji.

  Lokalizacja Warsztatów stwarza doskonałe warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jednak ze względu na krótki czas trwania Warsztatów w roku bieżącym, czas wolny  proponujemy  wypełniać przede wszystkim ćwiczeniem,  rozmowami, dyskusjami, spacerami, słuchaniem muzyki itd.

 

image020

 

 

Wybierz najkorzystniejszy wariant podróży korzystając z Via Michelin.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

*      Informacje i fotki z poprzednich kursów | Neuhaus | Metoda Chopina | English  | Site Map | 

 

 

 

 

Aktualizacja: 2018-05-30.