Katarzyna Stankowska

- nowa jakość jazzu...

 

 

 

 

 

Katarzyna Stankowska należy do ścisłej czołówki polskiego jazzu. Urodziła się we Wrocławiu; w liceum muzycznym była jeszcze "tylko pianistką..."; dopiero w Akademii na poważnie zajęła się jazzem. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach muzycznych od kilku pokoleń. Mimo wielu sukcesów i ustalonej pozycji artystycznej stale pracuje nad doskonaleniem swego warsztatu.

 

Wprawdzie najsilniej związana jest z wrocławskim środowiskiem jazzowym, jednak liczne kontakty, wspólne koncerty z czołowymi polskimi muzykami, kursy i warsztaty sprawiają, że Katarzyna Stankowska jest równie dobrze znana w Gdańsku i Krakowie, jak w Warszawie i Zamościu...

 

Kontakty z improwizacją i jazzem zaczęły się jeszcze w czasach licealnych. Niemal od razu posypały się nagrody. K. Stankowska brała udział w wielu konkursach i przeglądach jazzowych – początkowo jako uczestnik, ostatnio coraz częściej jako juror. Ma za sobą występy na najważniejszych imprezach jazzowych w Polsce, a także za granicą: w Niemczech (m. inn. Hanower, Berlin), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Francji (Paryż).

 

 

 

Kontakt: 

 

+ 48 501 35 75 42

 

www: o

 

 

 

Katarzyna Stankowska regularnie prowadzi kursy i warsztaty jazzowe; jej zdaniem dla pragnącego rozwijać swój talent muzyka praca nad kształceniem umiejętności improwizacji powinna być równie ważna jak praca nad techniką, a może nawet ważniejsza...

 

A to dlatego, że improwizacja bardziej niż jakakolwiek inna forma muzycznej aktywności wymaga twórczego podejścia do dźwięku, wyrazu muzycznego, frazy, rytmu, słowem – do wszystkiego tego, z czego powstaje muzyka.

 

Improwizacja aktywizuje słuch, uruchamia wyobraźnię, rozwija poczucie FORMY.

 

 

Czy możemy zapomnieć, że zarówno Bach, jak Chopin i Liszt zajmowali się improwizacją w ich codziennej praktyce, także koncertowej...?

 

 

Olsztyn 2006; od lewej – Michał Kozłowski, Julia Kociuban, Katarzyna Stankowska i Paweł Wakarecy.

 

Aktualizacja: 2007–02–06