Olga Łazarska

- pedagog nie zwykły!

 

 

portret

 

 

OLGA ŁAZARSKA bez wątpienia należy do ścisłej czołówki polskich pedagogów fortepianu. Od szeregu lat jest związana z Krakowem; studiowała w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Ewy Bukojemskiej i jej asystentką została bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. Aktualnie pracuje w kilku krakowskich szkołach muzycznych oraz w Katedrze Fortepianu  Aka-demii Muzycznej, gdzie wykłada metodykę nauczania gry na fortepianie według własnego  programu autorskiego.

Liczne jest grono utalentowanych uczniów, studentów oraz absolwentów Olgi Łazarskiej, którzy pod jej kierunkiem zdobyli i nadal zdobywają kolejne stopnie pianistycznego i artystycznego, a także pedagogicznego wtajemni-czenia. Łącznie uczniowie Olgi Łazarskiej zdobyli kilkanaście pierwszych nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych oraz kilka najwyższych nagród typu Grand Prix.

Wśród nich zdecydowanie wyróżniają się Julia Kociuban, która mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, a wśród nich Grand Prix na Konkursie chopinowskim w Narva (Estonia) i na Konkursie bachowskim w Gorzowie-Frankfurcie; zdobyła też szereg nagród na konkursach w Polsce i Grecji oraz wyróżnienie w konkursie na Litwie.

Wiele nagród i wyróżnień mają na swoim koncie Jagoda Żulichowska, która między innymi zdobyła III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie w Palmares i I Nagrodę w kategorii pianistów na Konkursie Muzycznym dla dzieci i młodzieży im. W. Lutosławskiego, a także  Aleksandra Dąbek, ktora ostatnio (2010) odniosła znaczący sukces na konkursie chopinowskim w Narva (Estonia).

Do grona zdecydowanie wybijają-cych się absolwentów Olgi Łazarskiej należy Szymon Nehring, który obok wielu nagród zdobytych w Polsce m.in. wygrał konkursy w Paryżu (2002) i Hamburgu (2005), a ostatnio konkurs "Chopin +" w Budapeszcie (2010). Aktualnie – walczy o medal w Finale XVII Konkursu im. F. Chopina w Warszawie…  

 

eng

      

 

OLGA ŁAZARSKA prowadzi liczne kursy pianistyczne oraz seminaria pedagogiczne; jest zapraszana do jury konkursów dla młodych pianistów  w kraju i za granicą.

 

Ze spraw bardziej osobistych, cytuję:

"...lubię psy, szczególnie czarno-białe narwane wielorasowce, literaturę anglosaską i polską współczesną (twórczość Jerzego Pilcha przede wszystkim)".

 

Uwaga:

Nie lubi lodów, ale za to uwielbia wypieki domowe i gorzką czekoladę; jej ulubionym kolorem jest fiolet i wszelkie jego odcienie.

Kocha: narty i aerobic.Kompozytorzy:

Uwielbia monumentalizm (wokalno-instrumentalny) i ciemne odcienie w muzyce, czyli ogólnie: Brahms, Wagner (!), Mahler, a fortepianowo - Brahms, Rachmaninow, Franck, Beethoven. "Zdaje się, że dość nietypowo jak na kobietę...?" - uśmiecha się z przekorą...

 

ol55

Przyszli laureaci muszą zaczynać wspinać się w górę wcześnie, bardzo wcześnie. Ale kto powiedział, że to mało przyjemna zabawa...?

 

 

Kontakt elektroniczny:  wysl

Aktualizacja: 2015-10-19