Chopin & Neuhaus - kysymys pianonsoiton kehittämisen perspektiivistä

Osa I.

Motto I:

"Emme pystyy luoda lahjakkuutta, mutta voidaan luoda kulttuuria, josta tulee pohja jolla lahjakkuus kasvaa ja kukistaa"

                                                                  H. Neuhaus

Sivun sisältö:

 Alkusanat

 Muutamat faktat

 Erilaista ja samankaltaista

 Uudistusta

 Soittaminen on helppoa

 Kuuntele - niin tiedät

Alkusanat

Esseeni voisin aloittaa oikeastaan samoilla sanoilla kuin eräs amerikkalainen tutkija, Prof. Max F. Long aloitti joskus luentoonsa: "Paljastan teille erään salaisuuden, jos lupaatte levittää sitä joka puolelle!". Salaisuus, josta haluaisin tässä puhua, koskee kahta suurta, silmissäni - suurinta mestaria koko pianosoitonopetuksen historiassa: F.Chopinia ja H. Neuhausia. Salaisuus koskee erityisesti sitä, mitä yhteistä on heidän opetusmenetelmissään, tai sitten - sitä, mikä heidän opetuksissaan oli melkein samankaltaista.

Uskon, että monien kokeilu- ja tutkinta vuosien jälkeen olen onnistunut ymmärtämään sen aarteen josta nämä molemmat suuret pianopedagogit ovat meille ja muillekin kirjoittaneet, ja että olen onnistunut jollakin tavoin transponoida heidän ideaansa pianopedagogiikan nykykieleksi - kaikille ymmärrettäväksi.

Olen liittänyt siihen asiaan kysymyksen pianonsoiton tulevaisuudesta yleensä, sillä olen varma, että maailmassamme, jossa sosiaaliset sekä eksistentiaaliset uhkat ja jännitteet kovaa vauhtia vyöryvät, jokaisen taidealan tulevaisuus riippuu kyvyistä näiden stressien purkamiseen - eli kyvyistä mukauttamaan ihmisten toimintaa mahdollisen luovemmaksi, jonka avulla ihminen toteuttaessaan itseään tuottaa myös arvoja. Tehtävän suorittamiseksi on oltava menetelmä ja juuri siitä menetelmästä haluaisin tässä puhua.

Top

Muutamat faktat

Pianonsoittoa opiskelevat tuhannet nuoret ja vanhemmat ihmiset. Se on suosituin, ylipäätään monipuolisin ja opiskelun alkuvaiheessa helpoin soitin, jota harrastamalla voidaan saada kaikki musiikin perustaidot. Silti, ikävä kyllä, pianon mekaaniset ominaisuudet voivat johtaa soittajan turhan stressin kautta suoraani sanoen - epämusikaalisuuteen (jos opetus tapahtuu epäsovussa luonnollisten perussääntöjen kanssa). Totinen työtä sellaisen menetelmän löytämiseksi, joka takaisi luonnollisen musikaalisuuden suojelemista, pidän - katsoen oppilas- ja opiskelijakunnan etuoikeuksien näkökulmasta - erittäin tärkeänä asiana.

Kuten alussa sanoin - pianosoiton pedagogiikan historiassa (nykyisten tietojeni mukaan) oli vain kaksi mestaria, joiden löytöjä voimme katsoa ikivoimassaileviksi säännöiksi; ne - mielestäni - täyttävät kaikki vaatimukset jotka voidaan asettaa parhaalle nykyaikaiselle opetusjärjestelmälle. Luennoissani haluaisin esitellä edes lyhyesti näiden suurien - F.F. Chopin:in ja H.G. Neuhaus:in menetelmien perusteet. Chopin sekä Neuhaus, mielestäni, eivät ole tehneet niitä sillä tavalla kuin arkkitehti tekee vaikka kauneimman mahdollisen talon suunnitelmaansa, he ovat vain löytäneet, tai - paremminkin - paljastaneet ne samalla tavalla kuin Kolumbus "löysi" Amerikan tai Maria Sklodowska-Curie - radiumin. Heidän työnsä kautta olemme saaneet tietää oikein syvästi salatuista musikaalisuuden mekanismeista. Joka ikinen ihminen on niillä varustettu, mutta jos emme ole tietoisia musikaalisuus-laitteiston kehittämissäännöistä, emme myöskään pysty järjestämään opetustyötämme asianmukaisella tavalla.

Olen kiinnostunut Chopinin menetelmään jo monia vuosia sitten - alkuvaiheessa enimmäkseen teoriassa, se oli vielä ennen opiskeltuani pianonsoittoa Katowicen Musiikki- korkeakoulussa. Pitkien ja pitkästyttävien koevuosien jälkeen, vasta kolme vuotta sitten, onnellisen sattuman myötä, olen päässyt oikealle polulle - kun vuonna 1996 tutustuin Dr. Barry Searsin kirjaan "The Zone; A Dietary Road Map" (Regan Books, USA 1995). Käsite "a zone" vyöhyke - tai, tässä tapauksessa - kerros, jota kirjassa käsitellään, kirjailija lainasi urheilijain kielestä. Amerikkalaisten yleisurheilijoiden eliitti on käyttänyt jo kauan tätä käsitettä kuvatakseen huippuhyvää kuntoa: se on heidän mielestänsä "near euphoric state of maximum physical, mental and psychological performance". Kerros- käsitteen moniyhtymä suuntasi ajatukseni aivan uusille teille.

Aloin käyttämään hyväkseni soittotekniikan kehittämisen pedagogisessa työssäni sekä koskettimiston että (vastaavasti) äänen voimakkuuden erilaisia kerroksia - kuvaileviksi mielikuviksi jotka puhuvat siitä, mitä soittaja voisi löytää koskettimen syvyydessä, eli - mihin täytyy ohjata sormien ja käsien energia löytääkseen pianon soinnin oikeat arvot; vähitellen siitä tuli niin kuin konkreettinen objekti joka helpottaa keskittymistä jollekin konkreettiselle kohdalle.

Saavutetut tiedot ja kokemukset kerros- käsitteestä pidetyissä kokeissa antoivat minulle odottamattoman uuteen näkemyksen erään kirjan sisältöön, joka on ehkä tähän saakka tärkein pianonsoiton opetusta koskeva teos: syksyllä 1998 olen "joutunut" perusteellisesti tutkimaan kuuluisan H.Neuhaus:in kirjaan "Pianonsoiton taide" (Kirjayhtymä, Helsinki 1973).

Sen kirjan lukeminen paljasti minulle tällä kertaa tosi löytöjä: tekstin analysointi osoitti, että Prof. Neuhaus, kenties pianonsoiton suurin pedagogi tällä vuosisadalla (hänen oppilaidensa nimet puhuvat itsestään: Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Radu Lupu, Jakov Zak, Evgenij Mogilewskij, Viera Gornostajewa, Lev Naumow, Evgenij Malinin ja monet muut), rakensi oman pedagogisen menetelmänsä ainoastaan Chopinin sääntöjen perustella. Kiinnostus Chopiniin, tarve kääntymään "hänen puoleensa" on kiistämätön Neuhausin teoksessa, joka on tieteen hänestä, pedagogisesta kulmasta katsottuna, aivan korvaamaton peruslähde. Kirjailija mainitsee Chopinin jopa 85 kertaa, kun esim. F. Liszt - toinen tällä listalla on siteerattu 44 kertaa eli noin puolet vähemmän. Mielenkiintoista on myös se, että kirjassa "Iltoja Horowitzin kanssa" (D. Dubal, Evenings with Horowitz, New York, 1991) Chopinin nimi mainitaan useiden, puhuessaan säveltäjistä tai - muusikoista yleensä. Vaikka tilastotiedot eivät voi itse asiassa selittää paljoakaan, on kuitenkin mielenkiintoista verrata siteerattujen nimien suhde määrään ja niiden taiteelliseen "topografiaan". Faktat antavat aihetta pohdiskeluun!

Eli, "Pianonsoiton taide"- teoksessa etusijalla on ehdottomasti Chopin: siteerattu 85 kertaa, seuraavaksi - Liszt - 44 kertaa, Beethoven - 38, Skriabin - 26, Bach ja Rachmaninow - 24 kertaa jokainen, Anton Rubinstein - 20. Mozartin sukunimi tulee esille 17 kertaa, Schumannin - 16, Tshaikovskin - 15, Debussyn - 13 kertaa, Brahmsin - 12, Wagnerin - 10, Prokofievin ja Szymanowskin - 9 kertaa, Schostakovitsin - 8, Schubertin - 5 kertaa. Samoin mielenkiintoiselta näyttää näytte-kappaleiden määrä, joita Neuhaus on käyttänyt hyväksi kuvakseen opetusten menetelmänsä. Siinäkin Chopin on verraton säveltäjänä, jota teoksista Neuhaus otti eniten esimerkkeja: kirjassa on yhteensä 60 kpl musiikin näytteitä ja niistä 18 kappaletta edustaa Chopinin teoksia (30% kaikista sitaateista). Hyvin ilmeikäs on näytteeksi otettujen kappaleiden suhde määrää kirjan pisimmässä lukukappaleessa, joka käsittelee pianonsoiton teknista puolta: tässä lukukappaleessa, joka muodostaa 33% teoksen kokonaisuutta, kirjailija taas otti eniten esimerkkejä Chopinin musiikista - niitä on 7 kpl.

Mutta ei tämä, mielestäni, on siinä asiassa tärkein. Minulle merkillisempi on, että seuraavaksi Chopinin jälkeen siteeratut säveltäjät eivät ole Liszt eikä Rachmaninov, vaikka heidän panoksensa pianonsoiton tekniikan kehittämiseen on tosi olennainen, vain taas Beethoven - 6 kertaa, Bach, Czerny ja Liszt - 2 kertaa jokainen, Rachmaninov - 1 kerta. Nämä luvut voidaan pidä, arvostukseni mukaan, objektiivisena osoitteina, jotka kertovat Neuhausin suuntautumisesta pianonsoiton tekniikan muodostamiseen. Hänen huomionsa, samoin kuin 100 vuotta taaksepäin Chopinin ajatus samasta asiasta, selvästi ei ole ollut kiinnitetty sen probleeman mekaaniseen, eli - ulkopuoliseen aspektiin. Hetken päästä käsittelemme tämän asian hiukan tarkemmin.

Top

Erilaista ja samankaltaista

Standardien vertailussa - jotka määrittelevät pääsuuntaukset Chopinin ja Neuhausin pedagogisessa työssä - voidaan todeta, että kaikki, mitä Chopinin menetelmässä edusti ns. teknologista tukikohtaa, on ominaista myös Neuhausille. Heidän menetelmissään erilaista on nimittäin - työn psykologia, esteettiset prioriteetit ja inhimilliset asetelmat. Neuhausia voidaan katsoa tyypillisenä Künstler-Pädagoge:na, jolle oppilaan kasvattaminen "voittajana" oli (hänen ajassaan) melko poliittinen tehtävä. Chopin taas oli ennen kaikkea suuri säveltäjä sekä nerokas pianisti-improvisaattori, jolle musiikin opetuksesta tuli tästä tai toisesta syystä pääelinkeino. Hänen pedagogisen työn tavoitteena oli pelkästään musiikin opettaminen ja siinä vapautuminen jokaisesta ruumiillisesta ja psyykkisestä kankeudesta siten, että "soitetaan, suuria mestareita vapaammin, niin kuin tuntuu..." (J.-J. Eigeldinger, Fryderyk Chopin, Szkice ...,op.cit. s. 42, käännös - S.K.).

Vaikka Chopinin pedagogiikan ulottuvilla olivat jo kaikki Beethovenin teokset, on muistettava, että hänen suhtautuminen äänellisen ja ajatuksellisen musiikin aineistoon oli - ei vain subjektiivisessa merkityksessä - aivan erilainen kuin meidän. Meidän nykyaikainen asenne on erilaisen historiallisen vaikutuksen ehdoissa: haluamme tai emme - Hammerklavier tai Appasionattan tulkintamme tapahtuu Szymanowskin - , Ravelin - , Stravinskin - , Prokofievin - , jazz - , ja jopa tekno-musiikin kokemuksemme kautta. Chopin ei kokenut sellaisen vaikutuspiiriin voimaa; hänen musikaalisten arvojen maailma oli rajattu pääasiassa Bachin teoksiin sekä lyriikkaan bel canto. Hänen flyygelin äänen katselmus, hänen omasta henkilökohtaisesta herkkätunteisuudesta huolimatta, oli varmaankin erilainen kuin se, joka muodostui Neuhausin soittoverstaasta, sekä oli kaukana siitä, miten rakentuu meidän suhteemme samaan asiaan.

Monelle kielelle käännetyn ja julkaistun teoksen "Luonnos menetelmään" myötä voimme tutustua jonkun verran Chopinin alkuperäisiin määritteisiin (esim. katso: Frédéric Chopin. Esquisses pour une méthode de piano. Textes réunis et présentes par Jean-Jacques Eigeldinger, Flammarion, Paris, 1993). Erityisesti, mielestäni, esitetyistä pykälistä muutamat ansaitsevat erikoista kiinnostustamme. "Ei ole riittävän paljon ihastusta nerolle, joka on edesauttanut rakentamaan koskettimen jopa niin käden muodon sovussa <...>siksi, että intonaatio saadaan virityksellä, flyygelin mekaniikan vaikeus - kiittäen koskettimistoa, joka auttaa kättä - on paljon pienempi kuin kuvittelemme. Kysyessä ei (siinä) olekaan musiikkitunteet, eikä tyyli vaan puhtaan soiton tekninen puoli, jota kutsun mekanismiksi." (J-J-Eigeldinger, op. cit., s.55).

Top

Uudistusta

Vastaavaa suhtautumista soittimeen ja soittotekniikkaan ei löydy koko pianopedagogiikan historiasta. XIX - vuosisadalla kaikkien - paitsi Chopinin - pedagogien mielestä, pianonsoittotekniikan opetuksessa perusongelmana oli se, että odotettuja myönteisiä muutoksia käsien toimintaan ei tullut, vaikka niiden toimintatavat olisi vaihdettu (saman ajattelutavan osoittavat myös useammat nykyiset pianopedagogit). Näin oli tapahtunut, koska kädet - niiden ohjauksen mukaan - ovat olleet valmistautuneet taistelemaan pysyvästi koskettimiston mekaanista kankeutta vastaan.

Käyttämällä erilaisia harjoitusmalleja haluttiin hinnalla millä hyvänsä tasoittaa sormien voimaa niin, että sitä kautta tulisi mahdolliseksi voittaa koskettimiston mekaaninen vastavoima: sitä varten suunniteltiin erilaisia lisävarustuksia, kuten esim. chiroplast, lista, dactylion, chirogymnaste, velocemano, clavier muet etc.

Näiden käsitysten surullisen utopian näkee helpoimmin koko laajuudessaan vasta vertailulla realistisen Chopinin ajatuksen kanssa, joka - tavallaan - on meillekin hyvin optimistinen. "Konservatiivinen" Chopin edusti muka pedagogisessa aineistossa itse asiassa aikaisemmin tosi tavatonta uudistusasemaa.

Vasta Neuhaus (en tunne muita esimerkkejä) piti arvossa hänen asemaansa täysin, ymmärsi sen oikein ja todellisesti otti käyttöön.

Top

Soittaminen on helppoa

Edellinen lainaus ("flyygelin mekaaninen vaikeus... on paljon pienempi kuin kuvittelemme") todistaa, miten selkeästi Chopinin henkilökohtainen asenne pianonsoittoa koskevissa ratkaisevissa kysymyksissä poikkesi kaikista hänen aikojensa kollegojen asenteista; kenties, ehkä moni meidän ajassakin toimiva pianopedagogi on - häneen verrattuna - tosi vanhanaikainen. Vasta Neuhausin "Pianonsoiton taide"- teoksessa löydämme lauseen, joka puhuu tästä asiasta täsmälleen samaa: "Pianon soittaminen on helppoa. Ajatellen fyysistä suorittamista eikä pianonsoittoa huipputaiteena". Neuhaus, ehdottaen pianonsoiton teknisten ongelmien luokittelua, otti esille ensimmäisenä elementtinä oikean, eli taiteellisesti merkityksellisen sävelen artikuloinnin (H.Neuhaus, Pianonsoiton taide, op. cit., s. 98).

Selittäessään päätöstään hän kirjoitti: "Todella tiedonhaluinen ja utelias pianisti ei voi olla kiinnostumaton myös siihen "amebaan" pianonsoiton kuningaskunnassa" (H.Neuhaus, op. cit., s. 133). Neuhaus otti hyvin selkeästi esille kysymyksen toimintamme taiteellisesta, eli - ilmaisua tavoittelevasta puolesta: "Tekniikkaa ei saa luoda tyhjyydessä niin kuin ei saa luoda muotoa ilman sisältöä, silloin sellainen muoto olisi nolla, käytännössä sitä ei olisi olemassakaan" (H. .Neuhaus, Pianonsoiton taide, op.cit., s. 97). Chopinin, omissa Metodin luonnoksissa mietiskellen musiikin määritelmää, ilmaisi melko saman mielipiteensä: musiikki on hänelle - "Ajatus (sisältö...?- S.K.) sävelillä ilmaistunut." Edellisen lauseen selityksessä hän kirjoitti jälleen: "Käytämme säveliä luodaksemme musiikkia, ikään kuin käytämme sanoja luodaksemme kieltä" (J-J-Eigeldinger, Fryderyk Chopin, Luonnos ..., op. Cit., s. 46-47).

Top

Kuuntele - niin tiedät

Ei vain yksi pianonsoiton pedagoginen sukupolvi ole lukenut niitä sanoja - mutta vasta Neuhaus todisti, käyttämällä hänen, Chopinin - eikä esim. Lisztin soittotekniikan systeemiä, että niihin sanoihin sisälletty idea on käyttöön ottamisen arvoinen. Ja vieläkin, Prof. Neuhaus, joka on useiden kansainvälisten pianokilpailujen palkinnonsaajien kasvattaja, todisti senkin, että Chopinin ideaan perustuva työnteko on tuloksellisempi kuin mikään muu!

Neuhausin kehittämä, hyvin yksinkertainen ja tavattoman tehokas harjoittelumalli, jossa mielikuvitus aktiivisesti osallistuu taitteellisesti arvokkaiden irtosävelien artikuloinnin (sen jälkeen: motiivien, fraasien, musikaalista arvoa kantavien lauseiden rakentamiseen), todistaa, että hänen ajatuksensa vaelsi täsmälleen samoilla taipaleilla, joilla monta vuotta sitten liikkui F.F.Chopinin mieli: "Sana syntyy äänestä - ääni ennen sanaa", sekä "Sana [: ] sävelen eräs muokkaus" (J-J. Eigeldinger, Fryderyk Chopin, Szkice do Metody, Musica Iagellonica, Krakow 1995, s. 47).

Nuo lainaukset todistavat Chopinin intensiivisen vakaumuksen siitä, että - poikkeuksetta - kaikilla teosta muodostavilla sävelillä on ilmaisu tarkoitus. Siitä huolimatta oliko kyseessä fuugan teema, nokturnin melodia, sonaatin sivuteema, valssin tai poloneesin säestystä muodostavat rytmit ja soinnut: jokaisella pitäisi olla musikaalinen merkityksensä, niin kuin jokainen sävel kuuluu määriteltyyn musikaalisen idean rakentamiseen.

Niiden ajatusten johtopäätöksenä on se, että mitään musikaalisesti arvokasta ei voi luoda ilman ammatillisesti kehittynyttä itse-kuuntelu taitoa. Seuraavana johtopäätöksenä on se, että pianistien ammatillista itsekuuntelun kehittämistä varten pitäisi rakentaa aivan erillinen koulutusohjelma. Soittimen ominaisuuksista nimenomaan johtuu se, että pianisteilla on pakko keskittyä omassa itse-kuuntelussa aivan erilaisin äänen aspektein kuin viulisteilla tai laulajilla.

  Osa II - ole hyvä!

Top

  Home

  Tulevat kurssit

  Kurssilaiset

  Tunnit

  Home (englanninkieliset sivut)

  Email

 Päivitetty: 6.12.2006.