Przetestuj swoje "nawyki techniczne"...- być może będzie to kolejny ważny krok na drodze ku ich poprawie?

Motto:

"Mam tak wiele przyjemności z grania, a ONI w dodatku jeszcze mi TYLE za to płacą..."

(V. Horowitz)

 Prof. Lev Naumov, zmarły 22 września 2005 r, był na przełomie tysiącleci chyba najbardziej sławnym pedagogiem fortepianu na świecie. Był nauczycielem, który kontynuował wielką linię szkoły Neuhausa, przypomnijmy - w całości opartej na chopinowskiej tradycji pedagogicznej. Wśród jego wychowanków są laureaci największych konkursów międzynarodowych - od Fort Worth (im. Van Cliburna - kilkakrotnie) przez Bolzano, Brukselę i Leeds, aż do Genewy, Monachium i Moskwy.

Musimy brać pod uwagę fakty:

Gra na fortepianie powinna być dla pianisty nie tylko pasjonująco ciekawą akcją, w którą angażuje on zarówno wyobraźnię, emocje jak intelekt, ale i czynnością sprawiającą mu autentyczną przyjemność - także FIZYCZNĄ...

Niestety, wielu grających na naszym instrumencie musi zadowalać się grą dającą im samym ZERO PRZYJEMNOŚCI, szczególnie w sferze bezpośredniego kontaktu z klawiaturą. Nierzadko dochodzi do zjawiska, które wielu nazywa "przegraniem utworu"; bywa też, że "im więcej ćwiczę – tym gorzej wychodzi". Dzieje się tak dlatego, że adepci fortepianu na ogół bardzo mało wiedzą o warunkach, jakie powinny być spełnione aby muzyczna wizja utworu rzeczywiście mogła ujawnić się w brzmieniu instrumentu; kształcenie techniki instrumentalnej tradycyjnie zbyt silnie skupia uwagę studiujących na manualnych aspektach sprawy choć faktycznie wszystko to co mogą zrealizować ręce – decyduje się daleko ponad nimi. Jakie to niesamowicie oczywiste i jak powszechnie nie brane pod uwagę...!

To właśnie technika "artystycznego wyrażania się" w muzyce, integrując WSZYSTKIE systemy współpracujące w grze sprawia, że manualna strona gry przestaje być problemem. Niestety - ten układ działa tylko w jedną stronę! Nigdy się tak nie stanie, że odpowiednio "ułożone" ręce wygenerują pianistykę, która mogłaby usatysfakcjonować kogokolwiek.

Na sukces, a co za tym idzie - również i na... pieniądze (vide: motto) może liczyć jedynie ten, kto potrafi organizować i kontrolować swą grę na profesjonalnie sprawnym poziomie SŁYSZENIA, WYOBRAŹNI i EMOCJI.

Test, który Wam proponuję, pozwoli odpowiedzieć na pytanie: jaka aktualnie jest Twoja pianistyka i czy idzie ona w kierunku, który chopinowska tradycja określiłaby jako właściwy? Macie znakomitą okazję postawienia diagnozy sobie samym! Cóż bardziej bezpiecznego: tylko Ty i Twój KOMPUTER - bez świadków, bez kosztów i bez ryzyka...

Serdecznie zapraszam!

Przed Tobą 19 zagadnień do rozważenia; 4 grupy pytań:

 A.

 1. Czy rzeczywiście jest tak, że artystyczna IDEA - wizja, obraz utworu, który opracowujesz - faktycznie determinuje charakter każdego wydobywanego przez Ciebie dźwięku? Czy naprawdę starasz się każdemu wydobywanemu dźwiękowi nadawać jakiś artystyczny sens (znaczenie)?

tak / nie...?

  2. Czy w Twojej grze wewnętrzna energia dźwięku rzeczywiście znajduje się w ruchu - czy możesz powiedzieć, że Twój dźwięk "żyje"?

tak / nie...?

  3. Czy możesz stwierdzić, że Twoje słyszenie naprawdę odgrywa wiodącą rolę w formowaniu Twoich nawyków instrumentalnych (w doskonaleniu techniki gry)?

tak / nie...?

 4. Czy w trakcie ćwiczenia, również - tzw. trudnych miejsc, naprawdę starasz się by jakość brzmienia Twego instrumentu (dynamika, barwa, charakter) "trafiała w dziesiątkę" wyrazowych potrzeb frazy?

tak / nie...?

 B.

 1. Czy w Twojej grze melodie mają wystarczająco intensywnie i wyraziście zarysowany charakter emocjonalny?

tak / nie...?

 2. Czy w Twojej grze jest wystarczająco wiele energii rytmicznej?

tak / nie...?

  3. Czy w wystarczająco jasny sposób różnicujesz głosy wiodące oraz partie drugoplanowe?

tak / nie...?

 4. Czy jesteś wystarczająco ŚMIAŁA / ŚMIAŁY w Twoich eksperymentach z muzyką? Czy świadomie budujesz psychologiczne, literacko-obrazowe TŁO tworów, eksperymentujesz z dynamiką, kolorystyką i emocjami w grze?

tak / nie...?

 5. Czy na tyle dogłębnie wnikasz w problematykę STYLU, by dostrzec - na przykład - różnicę między emocjonalną i intelektualną naturą beethovenowskich opusów 53 i 57, opusów 35 i 58 Chopina albo między Pour le Piano a Gaspard de la Nuit?.

tak / nie...?

 C.

 1. Czy możesz doprawdy szczerze powiedzieć, że w Twojej grze palce, nie pozbawione zresztą prawa do pełnej aktywności, "wiozą" INTELIGENTNIE przez Ciebie DOZOWANY ciężar ręki w taki sposób, że to on właśnie jest źródłem siły niezbędnej dla zapewnienia dynamiki ruchu, podczas gdy pozostałe części ręki - od łopatki, przez bark, ramię i przedramię aż do przegubu - pełnią rolę wirtualnego "smyczka" integrującego wszelkie funkcje aparatu gry i ODCIĄŻAJĄCE palce od wszelkiego zbędnego balastu?

tak / nie...?

 2. Czy jesteś pewna/pewien, że doprawdy NIE MUSISZ utrzymywać rąk w powietrzu - innymi słowy, czy wyraźnie czujesz, że Twoje ręce mają rzeczywiste oparcie w klawiaturze [w dnie klawiatury]?

tak / nie...?.

 3. Czy możesz szczerze powiedzieć, że umiesz korzystać z ciężaru palców i jesteś pewna / pewien, że jego użycie ułatwia manualną stronę Twojej gry?

tak / nie...?.

 4. Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że bezpośrednie, stałe korzystanie z SIŁY PALCÓW musi prowadzić do utraty elastyczności aparatu oraz do gry dźwiękowo twardej?

tak / nie...?

 5. Neuhaus powiedział: "Za pierwszy element [w technice gry] radzę uważać wzięcie jednej nuty" (Sztuka pianistyczna, Kraków 1970, s. 144). Czy potrafisz z tego stwierdzenia wyciągnąć jakieś konkretne wnioski praktyczne?

tak / nie...?

 6. Do wydobycia dźwięku fortepianowego potrzeba niezmiernie mało siły. Jednak napięcia w rękach bywają niekiedy intensywne aż do bólu - czy także i z tego spostrzeżenia potrafisz wyciągnąć jakieś wnioski praktyczne?

tak / nie...?

 D.

 1. Czy możesz szczerze powiedzieć, że Twoja gra daje Ci rzeczywistą radość i satysfakcję oraz, że jest ona także od czysto fizycznej strony PRZYJEMNA?

tak / nie...?

 2. Czy jesteś zdania, że - generalnie - można doskonalić technikę pianistyczną doskonaląc sposób myślenia i słyszenia oraz zmieniając nawyki odczuwania?

tak / nie...?

 3. Wszystko zdrowe w przyrodzie pnie się do góry – czy widzisz jakąś szansę zastosowania tej tendencji w pracy nad techniką, i to bynajmniej nie wyłącznie w jakimś metafizycznym sensie...?

tak / nie...?

 4. Czy, ujmując problem generalnie, możesz szczerze powiedzieć, że Twój system pracy bad techniką w jakiejś mierze jest podobny do systemu proponowanego przez Chopina i Neuhausa?

tak / nie...?

Świetnie! Znasz więc 18 Twoich odpowiedzi...!

Zastanów się przez chwilę nad ich interpretacją:

A. Pytania grupy pierwszej dotyczyły zagadnień bardzo ogólnych; mają one jednak zasadnicze znaczenie dla postępu w sztuce gry na fortepianie. Zastanów się nad nimi jeszcze raz - czy naprawdę treść pytań z grupy A dotyczy problemów, z którymi jesteś blisko na codzień?

B. Pytania grupy drugiej dotyczyły bardziej artystycznych niż techniczno-instrumentalnych elementów naszej sztuki. Dobrze jest od czasu do czasu przeprowadzić taki rachunek sumienia - mówimy wszak o "technice wyrazu", a wszystkie pytania grupy B dotyczą właśnie tego tematu.

C. Ta grupa pytań kieruje ostrze naszego zainteresowania w stronę kwestii fizycznej wygody gry. Musimy zdać sobie sprawę, że KOMPATYBILNOŚĆ UKŁADÓW jest zagadnieniem dotyczącym aparatu gry pianisty i klawiatury w równie zasadniczy sposób jak systemów w informatyce czy w ogóle w technice - weź pod uwagę taki układ jak "żarówka i napięcie w sieci" albo "moc silnika i wytrzymałość karoserii pojazdu". W sztuce wykonawstwa muzycznego wszystko rozgrywa się na poziomie napięć generowanych przez wyobraźnię, przetwarzanych przez system nerwowy i kontrolowanych przez słuch - jednak informacje o niedogodnościach najczęściej pochodzą z rąk i ich muskulatury. Zastanów się - dlaczego tak jest i co możnaby w Twojej grze usprawnić odpowiadając raz jeszcze na pytania z grupy C.

D. Grupa ostatnia podsumowuje całość pozostając w ścisłym związku z pytaniami należącymi do wszystkich innych grup. O ile odpowiadasz na te ostatnie dwa pytania pozytywnie mimo, że na któreś z pytań z grup A, B lub C odpowiedziałaś/eś negatywnie - może oznaczać to jakąś niekonsekwencję i w związku z tym chyba wypadałoby cały "test" przemyśleć na nowo...?

W każdym razie jeśli odpowiedzi pozytywnych było zdecydowanie więcej niż 75% - oznacza to, że najprawdopodobniej wszystko jest na dobrej drodze - a nawet, że zmierzasz w stronę SUKCESU!

Moje Serdeczne GRATULACJE!

Ale jeśli pozytywnych odpowiedzi było mniej - to sądzę, że niestety w Twojej grze jednak nie wszystko jest w porządku i wobec tego chyba powinniśmy nawiązać bliższy kontakt...?

Podziel się z nami Twoją wiedzą lub wątpliwościami! Opublikuję każdą nadesłaną wypowiedź; oczywiście - za zgodą Autora i w miarę moich możliwości czasowych! Oto link poczty elektronicznej.

W każdym razie SERDECZNIE DZiĘKUJĘ za odwiedzenie także i tej strony oraz -

ZAPRASZAM DALEJ!

- S.K.

free backgrounds

Aktualizacja: 2006-10-31